Privacy Policy

Adatvédelmi Irányelvek

 

 

Információ az Adatkezelési Irányelvekről:

A „Ray Apparel” EOOD a Kereskedelmi Nyilvántartási Rendszerben UIC 204992517 számon bejegyzett cég, a cég és a management székhelye: „Bacho Kiro” utca 36., Tel: +3680088252, e-mail cím: info@hu.rayapparel.com

 

A személyes adatok kezelésének lehetséges okai és célja:

Az Ön személyes adatait a következő lehetőségekből adódóan kezeljük:

 -Az Ön és közöttünk létrejött szerződés értelmében az abban foglaltak teljesítése céljából

-Az Ön kifejezett beleegyezése alapján-

-A törvényben foglaltak szerint

A következő paragrafusokban részletes információkat találhat a személyes adatai kezeléséről, a kezelés céljától függően.

(1.eset)A szerződés teljesítése végett, vagy a rendelések előkészítése értelmében

 

 

 

 

 

Az Ön személyes adatait feldolgozzuk a szerződéses és szerződéskötési kötelezettségek teljesítése és a velük kötött szerződések alapján fennálló jogok igénybevétele céljából.

Feldolgozási folyamat:

 • Az Ön azonosítása
 • A kérelem kezelése és végrehajtása, illetve a szerződés végrehajtása;
 • Ajánlat készítése a szerződés megkötésére
 • Nyugta, vagy számla kiállítása és küldése az Ön által tőlünk igénybevett szolgáltatásokról;
 • Az Ön számára teljes körű szolgáltatás nyújtása és az igénybevett szolgáltatások ellenértékének begyűjtése;
 • Kapcsolattartás a megrendelésekkel, kérdésekkel, problémabejelentéssel és egyéb ügyekkel kapcsolatban.
 • Értesítés minden Ön által igénybevett szolgáltatásunkkal kapcsolatos eseményről;
 • Ügyféltörténeti elemzés
 • Illegális cselekedetek, vagy tettek felismerése és megakadályozása, melyek nem felelnek meg szolgáltatási feltételeinknek;

 

Adatok, melyeket ebben az esetben kezelünk(1.eset)

Az Ön és közöttünk létrejött megállapodás alapján feldolgozzuk a szerződéses kapcsolat típusára és tartalmára, valamint a szerződéses viszonyhoz kapcsolódó egyéb információkkal kapcsolatos információkat, többek között:

 • Személyes és kapcsolattartási adatok- kapcsolattartási cím, email cím, telefonszám;
 • Azonosítási adatok- teljes név;
 • Rendeléstörténeti adatok;
 • Szolgáltatási feltételeinkbe ütköző vagy illegális tettek felismerése/ megakadályozása;
 • A teljes szolgáltatáshoz kötődő levelezés- email-ek, problémamegoldási kérelméhez kapcsolódó információk, kérelmek, panaszok, visszajelzések, melyeket Öntől érkeznek;
 • Információk debit- vagy creditkártyája hivatkozási számáról, számlaszámról, vagy egyéb fizetéssel kapcsolatos és banki információk, melyek az Ön által létrehozott tranzakcióhoz köthetőek;
 • Illetve egyéb információk, mint:
 • Ügyfélszám, kód, vagy bármely más azonosító, mely azonosításra lett létrehozva;
 • IP címek, melyekről weboldalunkat látogatta meg;
 • Demográfiai adatok
 • Közösségi hálózati felhasználói adatok
 • Információk webáruházunkon folytatott tevékenységéről

A fenti személyes adatok feldolgozása kötelező számunkra, hogy a szerződést létrehozhassuk és elvégezhessük. Amennyiben a fenti információknak nem vagyunk birtokában, nem tudjuk teljesíteni szerződési kötelezettségeinket.

 

Személyes adatait harmadik fél számára kiadjuk;

Személyes adatait harmadik fél számára kiadjuk, fő célunk gyors és minőségi szolgáltatást biztosítani Önnek.

Nem adjuk ki személyes adatait harmadik félnek, mielőtt megbizonyosodnánk róla, hogy minden technikai és szervezési lépést megteszünk az adatok védelmére azáltal, hogy szigorú ellenőrzéseket hajtunk végre e cél elérése érdekében. Ebben az esetben felelősséget vállalunk adatai titkosságáért és biztonságáért.

Személyes adatokat szolgáltatunk a következő kategóriák résztvevőinek(személyes adatkezelők)

 • Postahivatalok és futárszolgálatok;
 • Olyan személyek, akik a személyes adatok feldolgozásához használt és a cég tevékenységéhez szükséges eszközöket, szoftvereket és hardvereket működtetik és támogatják
 • Szaktanácsadási szolgáltatások különböző szférában.

Mikor kerülnek törlésre a beérkezett adatok?

 

Az adatokat a szerzõdéses kapcsolat megszûnésétõl számított 5 év elteltével töröljük, akár a szerzõdés lejártával, felmondással, akár más okokkal. A határidőt a szerződés szerinti esetleges igények 5 éves elévülési ideje határozza meg.

 

(2. pont) A SZABÁLYOZÁSI KÖTELEZETTSÉGEK VÉGREHAJTÁSÁRA

 

Előfordulhat, hogy a törvény által előírt kötelezettségünknek eleget téve feldolgozzuk adatait. Az alábbi esetekben lehetünk erre kötelezve:

 • A pénzmosás elleni intézkedésekről szóló törvény alatti kötelezettségünk;
 • A Fogyasztóvédelmi Törvény által előírt távértékesítéssel kapcsolatos kötelezettségeik teljesítése
 • Adatszolgáltatás a Személyes Adatvédelemmel Foglalkozó Bizottság részére, vagy harmadik fél részére a Fogyasztóvédelmi Törvényben előírtak szerint;
 • A számviteli törvényben és az adó- és társadalombiztosítási eljárásról szóló törvénykönyvben és egyéb vonatkozó jogszabályokban előírt kötelezettségek a jogi számvitel vezetésével kapcsolatban;
 • Adatszolgáltatás a bíróság és harmadik fél részére, bírósági tárgyalásokra, a normatív törvény előírásainak megfelelően;
 • Életkor ellenőrzés amikor online vásárol.
 • Mikor kerülnek törlésre a szabályozásnak megfelelően begyűjtött adatok?

Amint a kötelezettségeknek megfelelő begyűjtési és tárolási idő befejeződött, vagy megszűnt. Például:

 • A számviteli törvény értelmében a számlázási adatokat (11 év),
 • Kötelezettségek bíróságnak, vagy állami hatóságoknak való információszolgáltatás, stb. A hatályos jogszabályok által biztosított indokokkal(5 év)

Személyes adatait harmadik fél számára kiadjuk;

Amikor törvényi kötelezettségünk előírja, kötelezettek lehetünk bizonyos személyes adatai kiadására az illetékes kormányzati hatóságnak, személynek, vagy cégnek.

(3. eset)Az Ön beleegyezéséve(hozzájárulásával)

Ebben az esetben személyes adatait kizárólag az Ön személyes beleegyezése után kezeljük, melynek egyértelmű és önkéntes hozzájárulásnak kell lennie az Ön részéről. Nem várhatóak kedvezőtlen következmények, amennyiben elutasítja személyes adatai kezelését.

 

A hozzájárulás egy önálló esetet képez a személyes adatok feldolgozásában és célja nem meghatározott, illetve fesorolt az irányelvek között. Amennyiben megadja a megfelelő hozzájárulást. Ameddig szerződéses kapcsolatunk meg nem szűnik, termékekről/szolgáltatásokról ajánlatokat készítünk Önnek, adatai analizálása alapján;

A részletes analitika olyan elemzés elvégzésének módszere, amely lehetővé teszi a nagy adatok statisztikai modellek és algoritmusok által történő feldolgozását, valamint olyan személyeket, amelyek magukban foglalják a személyes adatok felhasználását, valamint a pszeudonfigurálás és az anonimizálás folyamatát, hogy információt szerezzenek a trendekről és a különböző statisztikai mutatókról.

Adatok, melyeket ebben az esetben kezelünk(3. eset)

Kizárólag azokat az adatokat kezeljük, melyeket egyértelmű és önkéntes hozzájárulásával nyújtott számunkra. Konkrét adatokat minden esetben meghatározzák. Általában ezek az adatok email cím, telefonszám, cím, illetve név.

Személyes adatait harmadik fél számára kiadjuk;

Személyes adatait kiadhatjuk marketing ügynökségeknek, Facebook-nak, Google-nak, Mailchimp-nek, vagy hasonló cégeknek.

 

 

A hozzájárulás visszavonása

A megadott hozzájárulások bármikor visszavonhatóak.

A hozzájárulás visszavonása semmilyen hatással nem bír a szerződéssel kapcsolatban. Amennyiben visszavonja hozzájárulását személyes adatai használatára vonatkozóan a fent említett esetekkel kapcsolatban, úgy személyes adatait nem használjuk a fent leírt esetekben. Hozzájárulása visszavonásához csupán webáruházunkat kell használnia, vagy kapcsolatba lépnie velünk.

 

Mikor kerülnek törlésre az ebben az esetben begyűjtött adatok?

Miután jelezte ezt felénk, vagy 12 hónappal a begyűjtést követően.

 

Anonim adatfeldolgozás

Statisztikai céllal kezeljük adatait, analitikákhoz, ahol az eredmények általánosítva jelennek meg, így az adatai megőrzik anonimitásukat. Egy konkrét személy beazonosítása ezekből az információkból lehetetlen.

Adatai anonimizálása is lehetséges. Ez egy alternatív formája az adatok törlésének. Az anonimizálás során minden személyes adata, melyek alapján lehetséges beazonosítása visszavonhatatlanul törlésre kerülnek. Az anonimizált adatok nem kötelezhetőek törvényesen törlésre, mert nem tartalmaznak személyes adatokat.

 

 

 

 

 

Miért és hogyan használunk automatikus algoritmusokat

Személyes adatai elemzéséhez részlegesen automatizált algoritmusokat és módszereket használunk, hogy folyamatosan fejlesszük termékeinket és szolgáltatásainkat az igényeknek leginkább megfelelően. Ezt a módszert profilalkotásnak nevezik.

Hogyan védjük személyes adatait

Megfelelő védelem biztosítása érdekében mind a cég, mind az ügyfelek számára, a személyi adatvédelmi törvényben előírt minden szükséges előírt szervezeti és technikai intézkedést alkalmazunk.

A cég szabályokat állított fel a biztonsági résekkel való visszaélések megakadályozásában.

 

Adatai feldolgozásának, átadásának és tárolásának maximális biztonsága érdekében másodlagos biztonságos intézkedéseket alkalmazhatunk, mint titkosítás, álnévhasználat és egyéb.

Személyes adatok melyeket harmadik féltől kapunk

Marketing ügynökségek, Facebook, Google, Mailchimp és egyéb

 

Fogyasztói jogok

Weboldalunk minden felhasználója a bolgár és az Európai Uniós személyes adatok védelmével kapcsolatos jogokat élvezi.

A felhasználó érvényesítheti jogait üzenet, vagy email részünkre küldése által.

A felhasználónak jogában áll:

● Tudomásszerzés (a személyi adatoknak a rendszergazda általi feldolgozásával kapcsolatban);

● Hozzáférés a saját személyes adataihoz;

● Helyesbítés (ha az adatok helytelenek);

● Személyes adatok törlése (jogot "elfelejteni");

● A feldolgozás korlátozása a rendszergazda vagy a személyes adatok feldolgozója által;

● A személyes adatok hordozhatósága különálló adminisztrátorok között;

● A személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatos kifogás;

● Az adatalanynak (vevőnek) az a joga, hogy nem kizárólag az automatizált feldolgozáson alapuló döntés tárgyát képezi, amely magában foglalja az adatkezelő számára jogkövetkezményekkel járó profilalkotást vagy hasonlóan jelentős hatásokat;

● A bírósági vagy közigazgatási jogi aktus védelme, ha az érintett jogait megsértették.

 

 

 

A felhasználó kérheti a törlést, ha az alábbi feltételek valamelyike adott:

● Személyes adatokra már nincs szükség a gyűjtés vagy egyéb feldolgozás céljára;

● Az adatalany visszavonja azon hozzájárulását, amelyen az adatfeldolgozás alapul, és nincs más jogalap a feldolgozásra;

● Az adatalany kifogásolja a feldolgozást, és nincsenek olyan jogi feldolgozási okok, amelyeknek előnye van;

● A személyes adatokat jogellenesen feldolgozták;

● A személyes adatokat törölni kell annak érdekében, hogy megfeleljenek az uniós jog vagy valamely tagállam joga szerinti, az ügyintézőre alkalmazandó jogi kötelezettségnek;

● Személyes adatokat gyűjtöttek össze a gyermekek információs társadalmának nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban, és a megállapodást a gyermek szülői felelősségével rendelkező személy biztosítja.

A felhasználó jogosult a személyes adatok feldolgozását az adminisztrátor számára korlátozni, ha:

● Ellentétes a személyes adatok pontosságával. Ebben az esetben a feldolgozás korlátozása olyan időszakra szól, amely lehetővé teszi az adatkezelő számára a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

 

 

 

● A feldolgozás jogellenes, de a Felhasználó nem kívánja törölni a személyes adatokat, hanem korlátozza használatát;

● A rendszergazda már nem igényel személyes adatokat feldolgozás céljából, de a Felhasználó megköveteli számukra, hogy igazolják, gyakorolják vagy védik a jogi követeléseket;

● Az adatalany kifogásolta a feldolgozás folyamatban lévő ellenőrzését, hogy az adminisztrátor jogalapja előnyös-e az adatalany érdekeivel szemben.

 

 

Adatátviteli jog

Az adatalanynak joga van ahhoz, hogy az őt érintő személyes adatokat megkapja, amelyet az adatkezelőnek nyújtott, strukturált, általánosan használt és gépileg olvasható formában, és joga van arra, hogy ezeket az adatokat egy másik az adatkezelőtől, amelyhez a személyes adatokat rendelkezésre bocsátották, ahol a feldolgozás hozzájáruláson vagy szerződéses kötelezettségen alapul, és a feldolgozás automatizált módon történik. Az adatátvitelhez való jogának gyakorlása során az érintett akkor is jogosult személyes adatok közvetlen átvitelére az egyik rendszergazda közül a másikra, ha ez műszakilag megvalósítható.

 

 

A kifogás joga

A felhasználóknak jogukban áll kifogásolni az adatkezelőnél személyes adatainak feldolgozását. A Személyes Adatkezelőnek meg kell szakítania a feldolgozást, hacsak nem tudja bizonyítani, hogy az adatfeldolgozás meggyőző jogi indokai vannak, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekei, jogai és szabadságai, illetve a jogi követelések létrehozása, gyakorlása vagy védelme szempontjából. A személyes adatok közvetlen marketing céljából történő feldolgozásával szembeni kifogás esetén a feldolgozást haladéktalanul meg kell szüntetni.

 

Felhívás a felügyeleti hatósághoz

Minden Felhasználónak jogában áll személyes adatainak jogellenes feldolgozásával szemben a Személyes Adatvédelmi Bizottsághoz vagy az illetékes bírósághoz fordulni.

Bejegyzések megőrzése

Folyamatosan nyilvántartjuk azokat a feldolgozási tevékenységeket, amelyekre válaszolunk. Ez a rendszerleíró adatbázis a következő információkat tartalmazza:

● A rendszergazda neve és elérhetősége

● A feldolgozás céljai;

● Az érintettek kategóriáinak és a személyes adatok kategóriáinak leírása;

● Azon címzettek kategóriái, akiknek személyes adatait közzéteszik,

● Beleértve a kedvezményezetteket harmadik országokban vagy nemzetközi szervezetekben;

● Ahol lehetséges, a különböző kategóriák törlésének határideje;

● Ahol lehetséges, a műszaki és szervezeti biztonsági intézkedések általános leírása;

 

 

 

Női
Férfi
Újdonságok
Ajánlatok

Szállítás
Fizetés
Reklamáció
Mérettáblázat

Rólunk
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Cookies

ELÉRHETŐSÉGEK

Call +386 1 600 31 72, e-mail: info@hu.rayapparel.com

Székhely: Varna, Bulgaria

Ügyfélszolgálat: Hétfő-péntek | 8-16 óra között